Fördröjd diagnos av tarmischemi

En äldre kvinna som tidigare kärlopererats i buken inkom till akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i februari 2020 på grund av kräkningar och matthet. Under vårdens inledande fas gjordes flera diagnostiska överväganden.

Efter 17 timmar på sjukhuset konstaterade man nedsatt blodcirkulation till tarmarna, vilket orsakades av en tilltäppt stent (ett metallnät för att vidga blodkärlen) som patienten tidigare fått inopererad.

När patienten opererades, 21 timmar efter ankomst till sjukhuset, konstaterade man att tarmarna varit utan blodcirkulation så länge att patientens liv inte gick att rädda.

Händelsen anmäls enligt lex Maria då det dröjde så lång tid innan diagnosen ställdes att det inte gick att åtgärda med operation. Verksamheten analyserar och sprider information om händelsen för att dra lärdom av det inträffade och för att undvika att något liknande ska inträffa igen.

Diarienummer: 2020-KMSUS000362