Fördröjd diagnos av stroke

I oktober 2021 sökte en man i 70-årsåldern akut vård på Skånes universitetssjukhus i Malmö på grund av huvudvärk, yrsel och balansstörning. Mannen placerades i en lägre prioriteringsgrad bland de vårdsökande, och efter sex timmars väntan valde han att gå hem.

Mannen återkom dagen därpå och då prioriterades han högre. När han undersöktes visade det sig att han hade fått cerebral infarkt, en form av stroke, som behandlades. Fördröjningen innebar att trombolys eller trombektomi, två behandlingsmetoder mot stroke, inte kunde genomföras eftersom det gått mer än 24 timmar sedan patienten drabbades. Att någon av dessa behandlingar inte genomfördes kan ha påverkat prognosen negativt.

Orsak till händelsen är att patienten fick en felaktig prioritering då man inte misstänkte stroke. Hög arbetsbelastning och språkförbistring kan ha bidragit till händelsen.

Verksamheten vidtar åtgärder kopplat till detta med nya rutiner och riktlinjer.

2022-ANMSUS000108