Fördröjd diagnos av stroke

En kvinna i 80-årsåldern sökte vård på akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö i augusti 2021, för yrsel och förvirring. Det konstaterades att hon hade förmaksflimmer och hon behandlades för det. Men det utfördes ingen fördjupad neurologisk undersökning och patienten fick åka hem.

Några timmar senare kom kvinnan tillbaka till akutmottagningen med anhöriga. Den här gången hade hon svårt att gå, och det konstaterades att hon drabbats av en stroke. Patienten skrevs in och behandlades.

Händelsen anmäls enligt lex Maria då det inte kan uteslutas att den fördröjda diagnosen påverkat prognosen negativt. Orsak till händelsen bedöms vara ett diagnostisk fel, då man inte gick vidare i diagnostiken efter att förmaksflimret behandlats. Ytterligare en orsak bedöms vara att besöksrestriktioner på grund av pandemin förhindrade anhöriga från att följa med patienten och därmed kunna ge mer information om hennes sjukdomshistoria.

Verksamheten vidtar åtgärder kopplat till detta.

2021-ANMSUS001026