Fördröjd diagnos av stroke

En natt i september 2020 kom en kvinna i 40-årsåldern in med ambulans till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Kvinnan hade episodvisa kramper och kunde inte tala, men kunde vid en första undersökning självmant röra på samtliga kroppsdelar. Efter att först ha legat på akutmottagning och sedan på akutavdelning diagnostiserades hon med stroke, men diagnosen dröjde på grund av att hennes symtom inte var typiska för stroke. Fördröjningen gjorde att det inte var möjligt att förhindra eller minska risken för hjärnskada genom blodproppsbehandling. 

– När en patient drabbas av stroke finns bara ett kort tidsrum för behandling som kan begränsa skadans utveckling, säger Stefan Olsson Hau, sektionschef vid verksamhetsenhet neurologi på Skånes universitetssjukhus.

Kvinnan har drabbats av en betydande funktionsnedsättning av stroken vilket har krävt rehabilitering. Bakomliggande orsak till att diagnosen blev fördröjd var bland annat att symtomen skapade misstanke om epileptiska anfall och inte var typiska för stroke.

För att minska risken för liknande händelser vidtar verksamheten åtgärder som att patienter med svårbedömda, misstänkta neurologiska tillstånd bör vårdas på specialiserad neurologisk avdelning.

– Vi uppmuntrar dessutom alla inom vården att öka säkerheten kring diagnostiseringen genom att fundera på alternativa diagnoser och att man fortlöpande ifrågasätter en arbetsdiagnos, säger Stefan Olsson Hau.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000913