Fördröjd diagnos av stroke

I mars 2020 vårdades en patient i 70-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Malmö i samband med en operation för att motverka en sjukdom med tilltagande synförsämring.

Vid inläggningen berättade patientens anhöriga att det fanns en familjär benägenhet för stroke och patienten uppgav sig ha haft en blodpropp.

Efter operationen beskrev patienten att han hade försämrad syn, yrsel samt stelhet i ett lillfinger som spred sig upp i vänster arm.

Symtomen undersöktes och bedömdes bero på att operationen påverkat ögats position, samt lång narkos. Man fann därför inte skäl till vidare utredning.

Dagen efter hemkomsten sökte patienten till sjukhuset på sin hemort och hade då en vänstersidig svaghet och synfältsbortfall. En bakomliggande stroke kunde konstateras.

Detta bedöms som en vårdskada som hade kunnat undvikas då diagnos och behandling var fördröjd. Orsak till händelsen bedöms bland annat ha varit svårigheter att beskriva och förstå symtomen på grund av språkbarriär, de tidiga symtomens art och grad och att tidigare blodproppssjukdom och familjehistoria inte beaktades.

Verksamheten vidtar åtgärder för att minska risken för liknande händelser.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000691