Fördröjd diagnos av stopp i opererat kärl

I juni 2020 vårdades en man i 70-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Mannen hade opererats i sitt ena ben och när han dagen efter flyttades till en annan avdelning upptäckte man att benet var kallt på grund av det blivit stopp i det nyopererade kärlet i benet.

På grund av bristande dokumentation kan man inte avgöra när stoppet uppstod, men så fort det upptäcktes gjordes en akut trombektomi med gott resultat. Händelsen anmäls enligt lex Maria på grund av den risk för allvarlig vårdskada som förelåg när det dröjde innan man upptäckte stoppet. Bakomliggande orsak till händelsen bedöms vara bristande rutin för kontroller efter operation på ickekirurgisk vårdavdelning. Verksamheterna vidtar åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2020-ANMSUS001242