Fördröjd diagnos av spridning av skelettcancer

I maj 2020 utreddes och behandlades ett barn i tio-årsåldern för osteosarkom, en form av skelettcancer, på Skånes universitetssjukhus i Lund. Det var känt att patienten hade osteosarkom i höger ben men först drygt ett år senare upptäcktes det att det fanns metastaser även i vänster ben.

Patientens kirurgiska behandling av tumören fördröjdes därmed under en avsevärd tid vilket kan ha påverkat sjukdomens prognos.

Händelsen anmäls enligt lex Maria då den bedöms ha varit undvikbar. Orsak till händelsen bedöms vara relaterad till bristande kommunikation mellan involverade verksamheter, bristande dokumentation samt signeringsrutiner. Verksamheterna vidtar åtgärder relaterat till detta.

2021-ANMSUS000979