Fördröjd diagnos av skelettinfektion

Några dagar senare kom flickan in på nytt på grund av hög feber och förkylning, den här gången till barnakuten. Hon var fortfarande gipsad och febern bedömdes då vara relaterad till förkylningen.

En vecka efter besöket på barnakuten kom patienten återigen in eftersom foten och benet hade svullnat och rodnat efter att gipset tagits bort. En varböld hade också bildats. Febern var fortsatt hög och man kunde konstatera att patienten hade en skelettinfektion, som behandlades och följdes upp enligt verksamhetens rutiner.

Händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom den fördröjda behandlingen bedöms ha medfört en allvarlig vårdskada. Brister kopplade till kompetens om sjukdomen och till överväganden i diagnostiseringen bedöms vara orsaken till händelsen. Verksamheterna har vidtagit åtgärder i form av utbildningar i led- och skelettinfektioner hos barn.

Diarienummer: 2020-KMSUS000034