Fördröjd diagnos av ryggmärgsskada

I september 2019 kom en kvinna i 80-årsåldern in till akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund på grund av att hon ramlat och skadat sig på flera delar av kroppen.

Patienten skiktröntgades och bilderna granskades av neurokirurg som även beställde demonstration av dessa. Patienten fick även en halskrage. Dagen efter, när röntgenbilderna demonstrerades, fattade man misstanke om ryggmärgsskada, varpå patienten flyttades till en neurokirurgisk intensivvårdsavdelning. Operation utfördes senare samma dag.

Händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom den fördröjda diagnosen av ryggmärgsskadan kan ha lett till en sämre prognos. Orsak till händelsen bedöms vara brister i den inledande handläggningen och för att minska risken för upprepning går verksamheten igenom rutinerna med personalen.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000886