Fördröjd diagnos av ryggmärgskompression

Våren 2019 skulle en man i 80-årsåldern med cancer i urinblåsan påbörja strålbehandling på grund av en kotmetastas som orsakade svåra smärtor. I väntan på strålbehandlingen utvecklade patienten neurologiska symtom men det dröjde innan man upptäckte att det rörde sig om en ryggmärgskompression.

Vid det laget hade patienten blivit förlamad i benen, ett tillstånd som inte kunde åtgärdas.

Om man hade identifierat ryggmärgskompressionen tidigare, med hjälp av magnetröntgen, hade den möjligen kunnat åtgärdas med kirurgi. Orsak till det inträffade bedöms ha varit bristande följsamhet till rutiner vid utredning av misstänkt ryggmärgskompression. Verksamheten vidtar flera åtgärder med anledning av detta.

Diarienummer: 2020-ANMSUS001304