Fördröjd diagnos av njursten

En kvinna i 30-årsåldern utreddes under 2020 inom Skånes universitetssjukvård på grund av buksmärtor. Den första utredningen kom inte fram till någon förklaring till smärtorna och därför togs beslut om att göra en diagnostisk laparaskopi. Vid operationen fann man inget som kunde förklara symtomen.

Senare ställdes diagnosen njursten och det visade sig att stenen syns på en röntgenundersökning som gjorts tidigare i utredningen.

Händelsen anmäls enligt lex Maria på grund av att patienten fick genomgå ett icke nödvändigt kirurgiskt ingrepp och förlängt lidande. Orsak till händelsen bedöms vara diagnostiskt misstag och verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

2021-ANMSUS001098