Fördröjd diagnos av lungmetastaser

Hösten 2017 genomgick en kvinna i 25-årsåldern kirurgi och cytostatikabehandling på Skånes universitetssjukhus i Malmö efter att ha fått diagnosen ändtarmscancer. Därefter följdes patienten upp vid årliga kontroller med skiktröntgen.

Vid en uppföljning i mars 2020 såg man metastaser i vänster lunga, och vid en eftergranskning av tidigare undersökningar bedömde man att flera av dessa metastaser möjligen hade kunnat upptäckas tidigare.

Den fördröjda diagnosen av lungmetastaser kan ha påverkat prognosen negativt och anmäls därför enligt lex Maria. Orsak till det inträffade bedöms vara att man inte jämfört undersökningar längre tillbaka i tiden, något som verksamheten nu inför som rutin för att minska risken för upprepning.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000974