Fördröjd diagnos av lungcancer

2017 utreddes en man i 70-årsåldern på grund av en tumör i urinblåsan. Utredningen gjordes på Skånes universitetssjukhus i Malmö och en skiktröntgen visade då på en misstänkt förändring som skulle kunna vara metastaser. Denna förändring följdes dock aldrig upp.

Under sommaren 2019 upptäcktes en tumörspridning av vad som visade sig vara lungcancer och patienten avled i december samma år.

Händelsen anmäls enligt lex Maria som en allvarlig vårdskada. Orsak till den uteblivna uppföljningen bedöms ha varit hög arbetsbelastning och brister i rutinen för signering av svar. Verksamheten vidtar åtgärder kopplat till detta.

Diarienummer: 2020-KMSUS000134