Fördröjd diagnos av lågt saltvärde

I december 2020 sökte en kvinna i 60-årsåldern vård på akutmottagningen på Lasarettet i Ystad för bland annat kräkningar och diarré. Det konstaterades att kvinnan hade ett lågt saltvärde i sina blodprover och hon behandlades för det.

Ett dygn senare flyttades patienten till en annan vårdavdelning på grund av platsbrist. Under de följande dagarna noterades det inte på vårdavdelningen att hennes saltvärde var fortsatt lågt. Bristande intern kommunikation gjorde att kvinnan så småningom behövde flyttas till
hjärtintensivvårdsavdelningen för övervakning och fortsatt behandling. Drygt tio dagar efter att hon sökt vård kunde den bakomliggande orsaken till det låga saltvärdet diagnostiseras och börja behandlas. Efter en tids vård kunde kvinnan återvända hem.

Samtliga verksamheter vid lasarettet har enats om nya rondrutiner, tydligare intern kommunikation och förbättrad skriftlig dokumentation för att undvika liknande händelser.

2022-ANMSUS000068