Fördröjd diagnos av kotfraktur

I februari 2021 sökte en 50-årig kvinna vård efter ett fall där hon skadat nacken och en axel. En datortomografiundersökning gjordes utan att någon skelettskada upptäcks. Efter ett par veckor med fortsatt smärta sökte kvinnan hjälp av en ortoped hos en privat vårdgivare.

Ortopeden tittar på resultatet av datortomografiundersökningen och upptäcker en fraktur i det så kallade spinalutskottet till första bröstkotan. Frakturen behandlades med smärtlindring och patienten sjukskrevs.
Kvinnan har inte drabbats av några men, men händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom den fördröjda diagnosen orsakat onödig smärta och psykisk påfrestning.
Orsaken till händelsen är att den ansvarige läkaren förbisett frakturen vid granskningen av datortomografiundersökningen. Verksamheten utbildar medarbetare om fallet för att minska risken för att liknande händelser ska inträffa.

Diarienummer 2021-ANMSUS000330