Fördröjd diagnos av komplikation efter behandling av blodpropp

I januari 2020 kom en kvinna i 18-årsåldern in till Skånes universitetssjukhus på grund av helbenstrombos (blodpropp) i sitt vänstra ben. Patienten fick behandling med läkemedel (trombolysbehandling) och genomgick även ingrepp (cavafilter och trombektomi) för att lösa upp blodproppen.

Efter ingreppen drabbades patienten av neurologiska symtom med känselstörning och kraftnedsättning i höger ben. Symtomen var svårtolkade och misstänktes ha koppling till att patienten inte var fullt mobiliserad.

Efter att patienten flyttats till barnavdelning visade det sig att symtomen med nervpåverkan hade orsakats av en blödning i ryggen, en komplikation som uppstått vid behandlingen. Hematomet (blodutgjutning) opererades bort och efter detta skedde en successiv neurologisk förbättring.

Händelsen anmäls som risk för allvarlig vårdskada eftersom det dröjde innan orsaken till komplikationen var klarlagd. Den bakomliggande orsaken till händelsen bedöms vara relaterad till rutiner och handläggning av neurologiska symtom i samband med trombolysbehandling. De berörda verksamheterna vidtar åtgärder för att förhindra en upprepning.

Diarienummer: 2020- ANMSUS000783