Fördröjd diagnos av koloncancer

En man i 35-årsåldern med ärftligt ökad risk för koloncancer fick en undersökning av tjocktarmen (koloskopi) fördröjd med sex månader. När koloskopin genomfördes fann man en cancertumör som opererades bort. Enligt riktlinjer ska koloskopi genomföras var artonde månad för den patientgrupp som mannen tillhör, men här gick det 24 månader mellan undersökningarna.

Här förelåg risk för allvarlig vårdskada eftersom en förlängd tid till diagnos av elakartad sjukdom kan försämra prognosen. Att undersökningen fördröjdes berodde på att köerna till koloskopin är långa.

Verksamheten jobbar med en rad olika åtgärder för att minska risken för fördröjda koloskopier. Gemensamma kösatsningar, tätare samarbeten i och utanför Region Skåne samt med privata vårdgivare och ökad kapacitet för koloskopier i den egna verksamheten. Det pågår också ett regionalt arbete med att optimera de resurser som finns.

Diarienummer: 2020-KMSUS000247