Fördröjd diagnos av invagination

I augusti 2021 undersöktes ett litet barn två gånger inom loppet av ett par dagar på Skånes universitetssjukhus i Lund. Barnet hade ont i magen och kräktes och vid den andra undersökningen kändes något hårt i buken. Röntgen gjordes och beskrev det som en större mängd avföring i ändtarmen. Barnet fick gå hem med ordination på medicin mot förstoppning.

Kvällen därpå sökte föräldrarna akutvård då barnet försämrats. Ultraljudsundersökning visade invagination, det vill säga att en del av tarmen hade krupit in i den efterföljande delen och orsakat ett stopp. Barnet opererades akut och man fick avlägsna 50 cm tarm som drabbats av cirkulationssvikt.

Händelsen anmäls enligt lex Maria då den fördröjda diagnosen innebar ett förlängt lidande för barnet och man var tvungen att avlägsna en del av tarmen. Bakomliggande orsaker bedöms bland annat vara otydlig frågeställning på röntgenremiss och bristande kommunikation. Verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000822