Fördröjd diagnos av höftfraktur

I maj 2020 sökte en man i 50-årsåldern vård på Skånes universitetssjukhus i Malmö efter att ha fallit mot sin ena höft. Mannen undersöktes av en ortoped och då det inte fanns misstanke om skelettskada skrevs han sedan ut utan att röntgen genomfördes.

Drygt en vecka senare röntgades mannen och fraktur konstaterades i höften. Mannen opererades och den fördröjda diagnosen bedöms inte ha försämrat slutresultatet. Däremot har fördröjningen orsakat smärta och obehag för mannen. Händelsen anmäls enligt lex Maria och för att minska risken för liknande händelser genomför verksamheten utbildningar och information kring vikten av att vara frikostig med röntgenundersökningar.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000431