Fördröjd diagnos av hjärtklaffsinfektion

En man i 75-årsåldern sökte i juni 2021 akut vård på Skånes universitetssjukhus i Lund på grund av feber som varat i fyra dagar. Mannen hade bland annat förmaksflimmer och hade tidigare haft endokardit, hjärtklaffsinfektion.

Vid vårdtillfället togs blodprover och patienten fick sedan återvända hem i väntan på provsvar och uppföljning. Det visade sig att mannen än en gång hade fått en hjärtklaffsinfektion, men det blev en fördröjning innan diagnosen kunde ställas. Klaffinfektionen krävde sedan operation med klaffbyte.

Det är oklart hur fördröjningen påverkat sjukdomsförloppet. Händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom den kan ha medfört en risk för allvarlig vårdskada. Orsak till händelsen bedöms vara brister i kommunikation och information rörande hantering och registrering av blodprover. Verksamheterna vidtar åtgärder relaterat till detta.

2021-ANMSUS001074