Fördröjd diagnos av hjärtinfarkt

I juli 2020 sökte en man i 40-årsåldern till akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus Malmö på grund av akuta bröstsmärtor. EKG visade på förändringar som var förenliga med hjärtinfarkt, men EKG tolkades fel och patienten fick åka hem.

Senare samma dag sökte patienten till en vårdcentral där EKG-förändringarna noterades. Han fördes med ambulans till sjukhuset där han behandlades med ballongutvidgning av kärl i hjärtat.

Att behandlingen av hjärtinfarkten fördröjdes innebar en risk för allvarlig vårdskada och händelsen anmäls därför enligt lex Maria. Orsaken var att EKG inte tolkades korrekt vid det första besöket på akutmottagningen.
Verksamheten vidtar åtgärder för att minska risken för liknande händelser framöver, bland annat genom att säkerställa tillräcklig kompetens i läkartriaget.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000884