Fördröjd diagnos av hjärtinfarkt

I november 2020 kom en kvinna i 65-årsåldern med ambulans till akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Kvinnan hade bröstsmärtor och EKG som togs visade tecken på hjärtinfarkt. Läkare fick dock inte resultatet förrän cirka två timmar efter kvinnan kommit till akuten. Hon fick då omgående behandling och fick inga komplikationer med anledning av fördröjningen.

Då den fördröjda diagnosen hade kunnat vara livshotande görs en anmälan enligt lex Maria. För att minska risken för liknande händelser genomför verksamheten utbildning i tolkning av EKG. De tar även fram en ny, klargörande rutin för när EKG ska bedömas av läkare.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000359