Fördröjd diagnos av hjärnblödning

I november 2020 fick en man i 75-årsåldern vård på Skånes universitetssjukhus i Lund för problem med yrsel och kräkningar. Det fanns misstanke om matförgiftning och mannen hade även hosta och isolerades i väntan på resultat från covidtest.

Resultatet av covidtestet dröjde och under tiden började mannen må sämre. Han blev då undersökt med röntgen vilket visade en hjärnblödning. Mannen fick vård för detta och bedöms inte ha fått någon skada av den fördröjda diagnosen.    

Händelsen anmäls som risk för allvarlig vårdskada eftersom den fördröjda diagnosen hade kunnat orsaka omfattande neurologiska besvär. Den långa svarstiden på mannens covidtest bedöms ha bidragit till händelsen. Ytterligare bidragande orsaker bedöms ha varit svårtydda symtom och stor patientomsättning på avdelningen under covidpandemin. Verksamheten har uppmärksammat vikten av att överväga vad kräkningar kan innebära vid diagnostisering och akutmottagningarna har numer tillgång till snabbare diagnostiska test för covid-19. Risken för liknande händelser bedöms därför som låg.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000114