Fördröjd diagnos av hälbensfraktur

I januari 2020 sökte en man i 60-årsåldern vård akut på Skånes universitetssjukhus efter att ha vridit och skadat sin fot och fotled. När fotleden röntgades syntes ingen fraktur och patienten återvände hem med ett stödförband. Cirka två veckor senare återkom patienten med kvarstående besvär och en skiktröntgen visade då en hälbensfraktur, som var synlig även på den första skelettröntgen.

Man hittade även en blodpropp i benet (djup ventrombos).

Blodproppen behandlades och hälbensfrakturen opererades, men resultatet av operationen har inte kunnat bedömas vid tiden för lex Maria-anmälan.

Här förelåg risk för allvarlig vårdskada eftersom behandlingen av hälbensfrakturen fördröjdes. Orsak till händelsen bedöms ha varit att man fokuserade på eventuell fotledsfraktur och därmed missade frakturen i hälbenet.

Verksamheten vidtar åtgärder för att minska risken för liknande händelser.

Diarienummer: 2020-KMSUS000473