Fördröjd diagnos av graviditet utanför livmodern

I november 2020 ringde en kvinna i 30-årsåldern till kvinnosjukvården på Skånes universitetssjukhus i Lund för rådgivning om problem under tidig graviditet. Via telefon fick kvinnan kostråd, men när hon på nytt sökte vård två dagar senare visade det sig att orsaken till problemen var graviditet utanför livmodern.

Den fördröjda diagnosen gjorde att en äggledare sprack och behövde opereras bort. Orsak till händelsen bedöms vara bristande kompetens och rutin vid telefonrådgivning. Verksamheten vidtar åtgärder med utbildningsinsatser och genomgång av triageunderlag.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000086