Fördröjd diagnos av fraktur i halskotpelaren

I februari 2020 kom en man i 75-årsåldern in till akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund efter att ha fallit i hemmet. I samband med vården missade man att patienten hade drabbats av en fraktur i halskotpelaren. Frakturen upptäcktes efter cirka en vecka i samband med ett annat vårdtillfälle, och efter att en neurokirurg bedömt frakturen fick patienten behandling med halskrage.

Händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom det fanns risk för allvarlig vårdskada. De bakomliggande orsakerna bedöms ha varit brister i kommunikationen mellan sjukvårdspersonal samt i rutiner för röntgenundersökning efter falltrauma.

Verksamheten förändrar rutiner för journaldokumentation och gör insatser för att stärka kompetensen inom området.

Diarienummer: 2020- ANMSUS000736