Fördröjd diagnos av fotskada

I juli 2019 sökte en man i 55-årsåldern akut till Skånes universitetssjukhus i Malmö på grund av en sårskada på foten. När foten undersöktes bedömde man inte att det fanns några senskador, så såret syddes igen och patienten fick behandling med antibiotika.

Efter detta hade patienten fortsatta besvär med svaghet i foten och när han sökte vård på nytt några månader senare kunde man konstatera bristningar i fotsenan som åtgärdades.

Att senskadan inte diagnosticerades direkt fördröjde behandlingen och innebar att det krävdes ett större kirurgiskt ingrepp. Orsaken bedöms vara att denna typ av senskador är svåra att diagnostisera.

För att minska risken för liknande händelser utbildar verksamheten i handläggning av fotskador.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000948