Fördröjd diagnos av diabetes

I september 2020 kom ett tidigare friskt barn i ettårsåldern in till barnakutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund på grund av kräkningar, diarré och trötthet. Vid det första besöket gavs råd om egenvård och vid det andra besöket fick barnet läkemedel mot illamående samt vätskeersättning, vilket ledde till att det blev piggare.

När barnet kom in till mottagningen för tredje gången, cirka ett dygn efter det första besöket, var det kraftigt påverkat och lades in på intensivvårdsavdelning för barn. Man kunde konstatera att barnet hade nydebuterad diabetes.

Den fördröjda diagnosen ledde till ett allvarligt tillstånd och orsaken bedöms ha varit bristande överväganden kring diagnoser med likartade symtom. Verksamheten vidtar åtgärder kopplat till detta.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000900