Fördröjd diagnos av cancer

I december 2020 genomgick en kvinna i 80-årsåldern en tarmundersökning på Lasarettet Trelleborg. Kvinnan hade blodbrist och besvär i tarmkanalen. Vid undersökningen fann man förändringar som tolkades som godartade och inte föranledde någon åtgärd förutom planerad kontrollundersökning efter två år.

På grund av fortsatta långdragna besvär från tarmen hade kvinnan kontakt med sin vårdcentral. Cirka sex månader senare remitterade de henne till lasarettet för ny undersökning. Vid tarmundersökningen fann man att förändringarna var maligna och kvinnan behövde behandling för cancer.

Bakomliggande orsak till att diagnosen fördröjdes beror sannolikt på att det är en relativt ovanlig diagnos och man inte följde de rutiner som finns. Verksamheten vidtar nu utbildningsåtgärder för att minska risken för upprepning.

Diarienummer 2021-ANMSUS000881