Fördröjd diagnos av cancer i munhålan

På grund av slemhinneförändringar i munhålan, som riskerade att omvandlas till cancer, gick en kvinna i 75-årsåldern under många år på regelbundna kontroller hos en av käkkirurgimottagningarna på Skånes universitetssjukhus. Efter en tid flyttade patienten till en specialistmottagning hos en annan vårdgivare där hon även genomgick ett kirurgiskt ingrepp.

Efter några år kom patienten tillbaka till Skånes universitetssjukhus och då hade hon på nytt fått besvärande symtom i munslemhinnan. Hon behandlades för inflammation i slemhinnan och svamp i munnen och kontrollbesöken avslutades när behandlingen visade sig hjälpa. Ett par månader senare återkom patienten med nya besvär och i samband med det togs vävnadsprover som visade att hon hade cancer i munhålan.

Händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom det är möjligt att diagnosen hade kunnat ställas tidigare. Orsaker till den fördröjda diagnosen bedöms vara brister i överlämningen när patienten bytte vårdgivare och brister i hur ett oklart vävnadsprov följdes upp.

För att minska risken för att detta ska kunna hända igen förbättrar verksamheten riktlinjerna för diagnos och behandling samt uppföljande kontroller. Man ser också över rutinerna för överrapporteringen till andra vårdgivare.

Diarienummer: 2020-KMSUS000037