Fördröjd diagnos av cancer i bukspottkörteln

I november 2019 vårdades en kvinna i 70-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Malmö på grund av inflammation i bukspottkörteln. En ultraljudsundersökning visade på oklar förändring i bukspottkörteln och patienten fick remiss till ytterligare undersökning med magnetkamera.

Undersökningen och svaret fördröjdes vilket även ledde till fördröjning av diagnosen cancer i bukspottkörteln (pankreascancer).

Händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom det inte går att utesluta att den fördröjda diagnosen påverkat sjukdomsförloppet negativt. Orsak till fördröjningen var bristande kommunikation, långa väntetider till magnetkameraundersökning samt brist på radiologer. Verksamheten vidtar åtgärder kopplat till detta.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000932