Fördröjd diagnos av brustet aortabråck

I mars 2020 kom en man i 60-årsåldern in till Skånes universitetssjukhus i Malmö på grund av smärtor i rygg och flank. Patienten hade ett känt aortabråck sedan tidigare och en samtidig akut sjukdom i luftvägarna, vilket gjorde att diagnosen var svår att ställa. Efter att ha vårdats på sjukhus i något dygn avled patienten, och obduktionen visade att orsaken var brustet aortabråck samt akut hjärtinfarkt.

Händelsen anmäls som en allvarlig vårdskada eftersom den eventuellt hade gått att undvika, om man hade undersökt det kända aortabråcket.
För att minska risken för liknande händelser vidtar verksamheten åtgärder, bland annat i form av utbildning och diskussioner om differentialdiagnostiskt arbetssätt.

Diarienummer: 2020-ANMSUS001021