Fördröjd diagnos av blindtarmsinflammation

I april 2021 sökte en pojke i 10-årsåldern akutsjukvård på Skånes universitetssjukhus i Lund. Pojken hade buksmärtor och feber. På akutmottagningen för barn och ungdom bedömde man att det var mindre allvarligt.

Pojken åkte hem med råd om uppföljning, men två dygn senare återkom han och man konstaterade blindtarmsinflammation som opererades. Den fördröjda diagnosen gjorde att sjukdomsförloppet blev mer utdraget och komplicerat. Orsak till händelsen är att tillståndet inte uppfattades som en blindtarmsinflammation vid det första besöket. För att minska risken för liknande händelser arbetar flera verksamheter fram gemensam information för fastställande av risk och handläggning av barn med buksmärta med fokus på att upptäcka blindtarmsinflammation.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000411