Fördröjd diagnos av armbågsskada

I juni 2020 kom en kvinna i 70-årsåldern in till Skånes universitetssjukhus Malmö efter att ha fallit och skadat armbågen. Armbågen röntgades och skadan bedömdes som en fraktur och behandlades med gips. Några dagar senare sökte patienten vård på nytt på grund av smärta och svullnad i armen. Med hjälp av ultraljud kunde man utesluta blodpropp men någon ny röntgen av armbågen genomfördes inte.

När gipset senare togs av hos primärvården var armbågen instabil och patienten hade uttalade besvär, varför hon remitterades akut till ortopedimottagning. Där kunde man konstatera att armbågsleden var ur led. Operation genomfördes med gott resultat men det är för tidigt att avgöra om den fördröja behandlingen kommer att ge några bestående men.

Den fördröjda diagnosen och åtgärden anmäls enligt lex Maria som en allvarlig vårdskada, och orsak till händelsen bedöms vara att ingen ny röntgen genomfördes när tillståndet försämrades. För att minska risken för liknande händelser genomför verksamheten utbildningsinsatser och informerar om händelsen.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000883