Fördröjd diagnos av allvarlig cancersjukdom

I oktober 2020 sökte 35-årig kvinna vård på sin vårdcentral för en knuta på halsen. Vårdcentralen skrev en remiss för ultraljud på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Ultraljudet skulle prioriteras att göras inom fyra veckor, men det dröjde drygt åtta månader innan undersökningen genomfördes. Då konstaterades det att kvinnan hade lymfkörtelcancer.  

Händelsen anmäls enligt lex Maria då det inte kan uteslutas att den fördröjda diagnosen och behandlingen påverkat prognosen. Orsak till fördröjningen bedöms vara långa väntetider till ultraljudsundersökning på grund av brist på personal med rätt kompetens.  
Verksamheten vidtar flera åtgärder för att förbättra tillgängligheten för ultraljudsundersökningar.
 
2021-ANMSUS001011