Diagnos av akut hjärtsjukdom fördröjdes

En kvinna i 60-årsåldern sökte sin vårdcentral i mellersta Skåne för andfåddhet och tryck över halsen, besvär som hon inte hade haft tidigare

Hon hade kända risker för hjärt-kärlsjukdom. Läkaren på vårdcentralen misstolkade symptom som medicinbiverkan. EKG visade nytillkomna lätta förändringar men bedömdes som normalt. Fem dagar senare sökte kvinnan akutmottagningen och bedömdes ha en hjärtinfarkt. Kvinnan fick inneliggande vård och ballongvidgning av hjärtats kranskärl.

Kvinnans vård och behandling för akut kranskärlssjukdom fördröjdes och hon fick en hjärtinfarkt.

Efter händelsen har vårdcentralen upprättat en handlingsplan med åtgärder, bland annat utbildning om akut kranskärlssjukdom hos kvinnor och uppdatering av lokala rutiner.

Diarienummer: 2021-KM001563