Fördröjd behandling med kortison

I juli 2020 kom en kvinna i 60-årsåldern in till Skånes universitetssjukhus i Lund med en höftfraktur. Patienten hade använt kortison en längre tid på grund av ledbesvär och efter operationen planerades injektioner av kortison var åttonde timme.

I vården efter operationen noterades dock inte denna ordination vilket ledde till att kortisoninjektionen fördröjdes. Patienten fick inga men av det inträffade men det fanns risk för allvarlig vårdskada orsakad av kortisolbrist.

Orsaken till det inträffade bedöms ha varit brister i administreringen och en läkemedelsgrupp har tillsats för att se över vilka åtgärder som behöver vidtas.

Diarienummer: 2020-ANMSUS001187