Fördröjd behandling av tarmischemi

Under ett par dagar i november och december 2019 sökte en kvinna i 65-årsåldern med kärlsjukdom vid flera tillfällen vård på akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund. Hon sökte på grund av buksmärtor och hade genomgått en utredning som visade att hon hade inflammation i nedre delen av tunntarmen. Ytterligare utredning var planerad.

Patienten hade fortsatta besvär med buksmärta och när hon sökte vård i början av december lades hon in eftersom man misstänkte att det var dålig blodcirkulation till tarmen (tarmischemi) som orsakade besvären.

Operationen som skulle återställa blodcirkulationen fördröjdes och trots flera operationer och omfattande insatser inom intensivvården gick patientens liv inte att rädda.

Bedömningen är att fördröjningen av diagnosen och behandlingen hade kunnat undvikas och händelsen anmäls därför enligt lex Maria. Svårigheter i att diagnostisera tarmischemi och bristande rutiner för samverkan och ansvarsfördelning för patienter med misstänkt eller konstaterad tarmischemi bedöms vara orsaken.

Verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2020-KMSUS000392