Fördröjd behandling av tarmischemi

En kvinna i 85-årsåldern med kärlsjukdom kom i oktober 2019 in till akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund på grund av buksmärtor.

 Hennes smärtor bedömdes vara kroniska och efter besöket fick hon återvända hem. Men redan dagen därpå återkom patienten med fortsatta buksmärtor samt kräkningar och diarré. Då uppstod misstanke om dålig blodcirkulation till tarmen (tarmischemi).

Det dröjde cirka 30 timmar från det att patienten insjuknade akut till att hon opererades, och vid det laget gick hennes liv inte att rädda.

Bedömningen är att operationen hade kunnat genomföras snabbare och orsaken till fördröjningen var brister i rutiner för samverkan och ansvarsfördelning för patienter med misstänkt och konstaterad tarmischemi.

Verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2020-KMSUS000393