Fördröjd behandling av senskada

I april 2021 sökte en kvinna i 30-årsåldern vård på Skånes universitetssjukhus i Lund. Kvinnan hade en sårskada på ett finger och då skadan bedömdes som ytlig limmades såret.

Cirka tre veckor senare sökte kvinnan på nytt sjukvård då hon hade svårt att sträcka ut fingret. Det konstaterades att hon hade en senskada som behövde sys.

Två veckor efter att kvinnan fått sin senskada behandlad hade hon fått tillbaka god funktion i fingret, men händelsen anmäls enligt lex Maria då den fördröjda diagnosen och behandlingen hade kunnat leda till komplikationer. Orsak till händelsen bedöms vara att man vid den första undersökningen inte misstänkte att kvinnan hade en senskada, en diagnos som kan vara svår att ställa.

För att minska risken för liknande händelser vidtar verksamheten förstärkta utbildningsinsatser.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000407