Fördröjd behandling av ögonproblem

En kvinna i 90-årsåldern med synfältsstörningar undersöktes våren 2020 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Kvinnan diagnostiserades med efterstarr efter en tidigare ögonoperation. Hon hade också viss tryckökning i ena ögat.

Kvinnan sattes upp för laserbehandling inom tre veckor men kvinnan avbokade tiden och sedan avbokade verksamheten flera inplanerade besök. Drygt ett år efter kvinnans första undersökning utfördes laserbehandlingen. Vid en uppföljande undersökning hade kvinnan kraftigt förhöjt tryck med synfältsskador i ögat.

Händelsen anmäls enligt lex Maria då det bedöms att de tryckrelaterade synfältsskadorna uppkommit på grund av den fördröjda handläggningen. Bakomliggande orsaker till händelsen bedöms vara bristande bevakningsrutiner. Verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2021-ANMSUS001007