Fördröjd behandling av nydebuterad diabetes

I juli i år sökte en pojke i 10-årsåldern akutvård på Skånes universitetssjukhus i Lund. Pojken hade ont i mage och bröst samt svårt att andas. Efter undersökning och provtagning samt diskussion mellan primär- och bakjour åkte pojken hem, men återkom några timmar senare med allmänpåverkan och försämrad andning.

Det konstaterades att pojken hade nydebuterad typ 1-diabetes som krävde vård. Pojken har återhämtat sig väl, men händelsen anmäls enligt lex Maria då det fanns risk för allvarlig vårdskada. Orsak till den fördröjda diagnostiseringen och behandlingen bedöms vara att kommunikationen mellan bak- och primärjour kan ha varit otydlig och att man inte funderade på att det kunde vara diabetes. Verksamheten vidtar åtgärder kopplat till detta.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000768