Fördröjd behandling av nerv- och senskada

I februari sökte en pojke i 10-årsåldern vård på akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund. Pojken hade skurit sig i ett finger och fick skadan sydd. När stygnen togs bort drygt en vecka senare hade pojken nedsatt böjfunktion och nedsatt i känsel i fingret.

Skadan åtgärdades men den fördröjda behandlingen kan ha lett till bestående funktionsnedsättning i fingret.

Orsak till händelsen bedöms vara att man vid första undersökningstillfället inte diagnosticerat nerv- och senskadan i fingret. För att minska risken för liknande händelser vidtar verksamheten utbildningsinsatser kring handläggning av handskador.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000280