Fördröjd behandling av lungembolisering

I december 2020 utreddes en kvinna i 80-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Malmö på grund av höftsmärtor och misstänkt artros. Vid det första besöket uppstod misstanke om tumör i benet och en utredning startades skyndsamt.

Patienten fick tid för undersökning ett par dagar senare och då upptäckte man även lungembolisering.

På grund av brister i kommunikationen mellan personal dröjde det en vecka innan lungemboliseringen behandlades, vilket innebar risk för allvarlig vårdskada.

Verksamheten vidtar åtgärder kopplat till detta.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000020