Fördröjd behandling av komplikation

I augusti 2020 drabbades en man i 80-årsåldern av en komplikation efter en ögonbehandling på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Det är känt att den aktuella komplikationen ska behandlas skyndsamt, men ändå uppstod en fördröjning och mannen fick nedsatt syn.

Det är inte säkert att synnedsättningen hade gått att undvika, men händelsen anmäls enligt lex Maria då fördröjningen bedöms ha medfört en allvarlig vårdskada. De bakomliggande orsakerna bedöms vara relaterade till bristande kommunikation mellan olika vårdinstanser. I verksamheterna vidtas åtgärder relaterade till detta.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000220