Fördröjd behandling av komplikation efter förlossning

I juli 2019 förlöstes en kvinna i 35-årsåldern med kejsarsnitt. Ett par veckor senare sökte hon vård på Skånes universitetssjukhus i Lund på grund av blödningar, som visade sig bero på att rester av moderkakan fanns kvar, något som missats i patientens kontakt med verksamheten.

Händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom den bedöms ha varit undvikbar samt för att behandlingen av tillståndet fördröjdes.

Orsak till det inträffade var bristande kommunikation mellan vårdpersonal och diagnostiska svårigheter vid ultraljud. Verksamheten vidtar åtgärder kopplat till detta.

Diarienummer: 2020-ANMSUS001135