Fördröjd behandling av infektion

I maj 2019 drabbades en kvinna i 45-årsåldern av en infektion som sannolikt uppstått i samband med användandet av en PICC-line (perifert insatt central kateter). Det är känt att PICC-line kan ge infektioner, men det blev en fördröjning innan kvinnan blev ordentligt utredd och behandlad med antibiotika.

Händelsen skedde på Skånes universitetssjukhus i Malmö och anmäls enligt lex Maria då den medförde en risk för allvarlig vårdskada. Den bakomliggande orsaken var relaterad till kompetens hos vårdpersonal samt brister relaterat till bakjoursstöd. I verksamheten vidtas åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000173