Fördröjd behandling av hjärtinfarkt

I december 2019 kom en 50-årig man till akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Mannen sökte vård för bröstsmärtor och när EKG togs visade det bland annat tecken på försämrad blodcirkulation. Ungefär en och en halv timme senare fick patienten träffa en läkare, som kunde konstatera att mannen hade en pågående hjärtinfarkt.

Mannen flyttades då direkt till en vårdavdelning för fortsatt vård.

Händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom det fanns allvarlig risk för vårdskada i samband med att behandlingen av hjärtinfarkten fördröjdes.

Orsaken till händelsen bedöms bland annat vara att EKG-resultaten inte visades omgående för läkare. En hög arbetsbelastning på akutmottagningen kan också ha bidragit.

Verksamheten vidtar åtgärder för att minska risken att liknande händelse ska inträffa.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000618