Fördröjd behandling av handskada

I juli 2019 fick en man i 70-årsåldern en specialistvårdsremiss till Skånes universitetssjukhus i Malmö för att åtgärda en senskada i handen. Remissen registrerades aldrig för bedömning och misstaget upptäcktes först när patienten hörde av sig ett halvår senare. Han kallades då till undersökning.

Att en remiss inte bedöms kan innebära risk för allvarlig vårdskada och orsaken till att remissen inte hanterades korrekt i detta fall bedöms ha berott på den mänskliga faktorn.

För att minska risken för liknande händelser förtydligar verksamheten de administrativa rutinerna kring hantering av specialistvårdsremisser.

Diarienummer: 2020 - ANMSUS000781