Fördröjd behandling av fraktur

I augusti 2019 fick en kvinna i 60-årsåldern vård på Skånes universitetssjukhus i Lund efter att hon varit med om en fallolycka. Kvinnan fick vård för en fraktur i nacken och man konstaterade ömhet och blåmärke i en tumme, men då det inte fanns någon misstanke om fraktur gjordes ingen röntgen av den eller den andra handen.

Två månader efter fallet hade kvinnan fortfarande besvär med båda sina händer. Röntgen gjordes och visade att hon hade en fraktur i ena handen och en läkt fraktur i den andra handens tumme. Behandling gjordes, men kvinnan upplever fortfarande besvär.

För att minska risken för liknande händelser ges information inom verksamheten om vikten av att omvärdera ursprungliga bedömningar.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000331